ABC van het zwembad

Diepte
De diepte van het bad kan je zelf bepalen. Zeker bij de bouwkundige baden waar geen standaardmaten gelden voor diepte, breedte, lengte en vormgeving. Bij voorgevormde polyesterbaden en prefabbaden is de keuze beperkter, maar ook daar kan je vaak kiezen voor een aflopende diepte, een ondiep aanloopstuk met onderwatertrap of een gelijke diepte over de ganse lengte van het zwembad. Om veilig in het zwembad te kunnen springen of duiken heeft het bad een minimale diepte van 1,20 tot 1,50 meter. Het absolute summum op dit gebied is een zwembad waarvan de bodem hydraulisch verstelbaar is. Hou bij het bepalen van je diepte rekening met het energieverbruik. Het verschil in opwarmen en warm houden van het water van een zwembad van 1,50 m of eentje van 1,80 m is behoorlijk groot.

Energieverbruik
Voor het aansturen van de elektrische pompen in de technische ruimte verbruik je natuurlijk energie. Een zwembad heeft een groot wateroppervlak en zodoende is er veel kans op warmteverlies. Vandaar dat je het energieverbruik ook in dat opzicht moet trachten te beperken. Om het energieverbruik van de technische systemen binnen de perken te houden, zijn de nodige afwegingen nodig vooraleer je een keuze maakt tussen de diverse verwarmingssystemen (zie ook watertemperatuur).

Filter
Er zijn velerlei oplossingen voor het verkrijgen van helder water. Een zandfilter gevuld met kwartszand die geïnstalleerd wordt in de technische ruimte geldt als basissysteem, maar er zijn ook andere filtermedia en systemen met verwisselbare patroonfilters. De zandfilter is duurder in aanschaf dan een patroonfilter, maar veel onderhoudsvriendelijker omdat het zand slechts om de 5 à 10 jaar moet worden vervangen. Een relatief nieuw filtermedium is AFM dat het filterzand vervangt. Het bestaat vaak uit gerecycleerd glas dat fijngemalen wordt en voorzien van sterke negatieve elektrische lading die vuil aantrekt en vasthoudt. De diatomeeënfilter geldt tegenwoordig als het beste filtersysteem. Minerale filters zoals de lavafilter zijn vooral verdienstelijk in het segment van de zwemvijvers. Hou er ook rekening mee dat je op regelmatige tijdstippen moet backwashen zodat je filter gezuiverd wordt (zie ook bij Naspoelen).

Geur
Chloor en chemicaliën zorgen voor een ‘zwembadgeurtje’. Niet echt storend doch de hierboven genoemde aanvullende desinfectieystemen kunnen de geurhinder enigszins beperken. De ozonator biedt in dat opzicht zeker soelaas. De ozonatoren doden veel sneller bacteriën, schimmels, sporen en virussen dan chloor of broom, en zullen de geur van chloor nagenoeg elimineren. Het verbruik van zwembadchemicaliën zal ook spectaculair dalen. Ecologische zuiveringssystemen worden veelvuldig toegepast in zwemvijvers. Met een goed werkende of evenwichtige bacteriologische zuivering zijn ze in principe geurloos.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6